पारशिवनी तालुक्याचा ९५.२७ % निकाल… — एकुण २७ शाळे पैकी १० शाळेचा १००% निकाल…  — पारशिवनी तालुक्यातुन बीकेसीपी शाळेचा शिवकुमार होले प्रथम, उत्कर्ष रहाटे व्दितीय, आयुष दहिफळकर तृतीय… 

     कमलसिंह यादव 

तालुका प्रतिनिधी पारशिवणी

पारशिवनी : – महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे व्दारे शालांत माध्यमिक मार्च २०२४ च्या परिक्षेत पारशिवनी तालुक्यातील एकुण २७ शाळेतुन १० शाळेचा १००% निकाल लागला तर एकुण १६९३ विद्यार्थी परिक्षार्थ्यातुन प्राविण यादीत ३३८, प्रथम क्षेणीत ६३३, व्दितीय क्षेणीत ४८८ तर पास क्षेणीत १५४ असे एकुण १६१३ विद्यार्थी उर्त्तीण झाल्याने तालुक्याचा ९५.२७% निकाल लागला आहे.

 १) विद्या मंदीर हाय. कामठी कॉलरी, टेकाडी १००% , २) अखिलेश हायस्कुल साटक १००%,

३) अखिलेश हायस्कुल माहुली १००%,

४) श्री नारायणा विद्यालय कन्हान १००%,

५)साईबाबा आश्रमशाळा टेकाडी १००%,

६) जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा १००%,

७) लालबहादुर शास्त्री विद्यालय बाबुरवाळा १००%,

८)श्री चंक्रधरप्रभु माध्यमिक विद्यालय डोरली १००%,

९) शासकिय आश्रमशाळा कोलितमारा १०० %,

१०) दिली इग्लीश मिडीयम स्कुल पारशिवनी १०० %,

१) बीकेसीपी स्कुल कन्हान ९८.८०%,

२) धर्मराज विद्यालय कन्हान ९७.३९%,

३) यशवंत विद्यालय वराडा ९६.८७%,

४) राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय पारशि वनी ९६.८७%,

५) राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय नवेगाव खैरी ९६.३६,

६) हरिहर विद्यालय पारशिवनी ९६.१९ %,

७) भारतीय राष्ट्रीय आर्दश विद्यालय पारशिवनी ९३.९३%, ८) साईनाथ विद्यालय बोरडा ९३.७५%,

९) केसरीमल पालीवाल विद्यालय पारशिवनी ९३.६५,%, १०) सरस्वती इग्लीश स्कुल कन्हान ९२%,

११) बळी राम दखने हायस्कुल कन्हान ९१.७२%,

१२) श्री नारा यणा विद्यालय (हिंदी) कन्हान ९०.६९%, १३) नुतन सरस्वती विद्यालय टेकाडी ८९.३६%,

१४) आदर्श हाय स्कुल ़(हिंदी) कन्हान ८६.२७%,

१५) तथागत विद्याल य करंभाड ८५.७१%,

१६) नवप्रतिभा हायस्कुल दहेगाव (जोशी) ८४.६१%, १७) पं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय कन्हान ७९.३४% अशा शाळेंचा निकाल लागला आहे.

              पारशिवनी तालुक्यातुन बीकेसीपी स्कुल येथील प्रथम शिवकुमार प्रविणकुमार होले ९४.६०% , व्दितीय उत्कर्ष मोतीरामजी रहाटे ९४.२०% आणि तृतिय आयुष श्रीकृष्णाजी दहिफळकर ९४ % गुणाने प्राविण्य प्राप्त करून शाळेचे, तालुक्याचे नाव लौकिक केल्याने परिसरातुन अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.