वने, सांस्कृतीक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा जिल्हा दौरा…

ऋषी सहारे

संपादक

 

गडचिरोली,

दि. २० : वने, सांस्कृतीक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे सोमवार, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी चंद्रपूरहून मोटारीने गडचिरोलीकडे प्रयाण. दुपारी गोटुल भूमी, चांदाळा रोड, गडचिरोली येथे आगमन व राखीव.

          दुपारी महाराजा पॅलेस लॉन, धानोरा रोड गडचिरोली येथे आगमन व ग्रामसभा व जिल्हास्तरीय आदिवासी मेळाव्यास उपस्थिती. दुपारी मोटारीने गडचिरोलीहून मार्कंडाकडे प्रयाण. दुपारी मार्कंडा येथे आगमन व श्रीक्षेत्र मार्कंडा देवस्थान विकास आराखडा आढावा बैठकीस मार्कंडा देवस्थान परिसर येथे उपस्थिती. सायं. मोटारीने गडचिरोलीहून चंद्रपूरकडे प्रयाण.