पोटेगाव येथे आयोजीत “शासन आपल्या दारी” उपक्रमातून 8220 जणांना शासकीय योजना व सेवांचा लाभ.

डॉ. जगदीश वेन्नम

  संपादक

गडचिरोली, दि.12 : शासनाच्या जनकल्याणकारी योजना नागरिकांच्या दारी हा हेतु समोर ठेवुन शासन आपल्या दारी व महाराजस्व अभियान गडचिरोली तालुकयामध्ये पोटेगाव येथे दिनांक 12 मे रोजी आयोजन करण्यात आले होते. संजय मीणा जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतून आकांक्षीत जिल्हा योजनेअंतर्गत नागरिकांचे लाभ वितरण प्रणाली तयार करण्यात आली असुन सदर प्रणालीचा वापर करुन ज्या पात्र नागरिकांना शासकिय योजनेचा लाभ मिळला नव्हता त्या नागरिकाची यादी तयार करुन शासन आपल्या दारी व महाराजस्व अभियान गडचिरोली तालुक्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

        पोटेगाव येथील अभियानाची तयारी म्हणून दिनांक 01 एप्रिल 2023 पासुन नागरिकांकडुन Online अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. नागरिकांनी CSC केंद्रामार्फत शासनाच्या विविध योजणा व सेवा मध्ये 710 जातीचे प्रमाणपत्र, 749 उत्पनाचे दाखले, 45 वय व अधिवास, 09 नॉनक्रिमीलीअर, 1547 शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र, 04 संजय गांधी योजना, 06 श्रावणबाळ योजना, 817 नविन व दुय्यम रेशन कार्ड, 1000 Jobcard, PM किसान योजनेचे 189 नविन व दुरुस्ती करुन लाभ देण्यात आले, 07 नागरिकांना अधिकार अभिलेख देण्यात आले, 12 मतदार नोंदणी व दुरुस्ती करीता Online अर्ज मोफत दाखल करुन नागरिकांना मोफत लाभ वितरण करण्यात आले.

         तसेच 11 नागरिकांना जन्त नाशक औषधी वाटप करण्यात आले, कामगार विभागाणे 40 नागरिकांना कामगार कार्ड वाटप केले, आरोग्य विभागाने 147 नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली. आयुषमान कार्ड (Gold card) 606 बनवुन नागरिकांना वाटप करण्यात आले. केंद्र शासन पुरस्कुत बॅका मार्फत राबविण्यात येणारे सामाजिक सुरक्षा योजना मध्ये PM सुरक्षा योजना चे 745 व PM जिवन ज्योती योजना चे 17 अर्ज नागरिकाकडुन भरुन घेण्यात आले. व सदरच्या सर्व नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्यात आला. तसेच ग्रामपंचायत पोटेगाव मार्फत 38 दाखल्याचे वितरण करण्यात आले. सामाजीक वनिकरण विभागाणे 30 नागरिकांना झाडे वाटप केली. 3 नागरिकांना विज जोडणी महाराष्ट्र विदयुत वितरण विभागामार्फत देण्यात आले. तसेच

        शासन आपल्या दारी व महाराजस्व अभियान अंतर्गत पोटेगाव येथील अभियानाला एकुण 8220 नागरिकांना लाभ देण्यात आला तसेच विविध योजनाची माहिती व जनजागृती अभियांणा स्थळी करण्यात आली. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमांचे उध्दघाटन श्री. अशोकराव नेते खासदार, गडचिरोली – चिमुर लोकसभा क्षेत्र, व श्री. महेद्र गणवीर तहसिलदार, गडचिरोली याणी केले व कार्यक्रमाची प्रस्तावना श्री. महेद्र गणवीर तहसिलदार, गडचिरोली यांनी केली. कार्यक्रमाच्या वेळी उपस्थित नागरिकांना शासनाच्या विविध योजने बाबत मार्गदर्शन  श्री. अशोकराव नेते खासदार, गडचिरोली – चिमुर लोकसभा क्षेत्र व श्री. डॉ. देवराव होळी आमदार गडचिरोली विधानसभा क्षेत्र, तसेच नागरिकांना शासकिय योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

         कार्यक्रमाच्या स्थळी श्री. धनंनजय साळवे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती गडचिरोली, श्री. राऊत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती गडचिरोली, श्री. तांबरे वन परिक्षेत्र अधिकारी, पोटेगाव, डॉ. कुमरे वैद्यकिय अधिकारी प्रा. आ. केंद्र पोटेगाव, श्री. पी. एन. काळे पशुधन विकास अधिकारी पं. स. गडचिरोली, तसेच श्रीमती अर्चना सुरपाम सरपंच पोटेगाव, श्री. मनोहर पोटावी सरपंच मारदा, श्रीमती कांता हलामी सरपंच राजोली, श्री. देवीदास मडावी सरपंच जमगाव, श्रीमती मडावी सरपंच सावेला तसेच इतर विभागातील तालुका स्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

       पोटेगाव येथे आयोजीत शासन आपल्या दारी व महाराजस्व अभियांण श्री. संजय मीणा जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, व डॉ. मैनक घोष उप विभागीय अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. महेंद्र गणवीर तहसिलदार गडचिरोली यांनी नियोजन केले व श्रीमती प्रियंका मानकर नायब तहसिलदार (नियमीत), श्री. ज्ञानेश्वर ठाकरे नायब तहसिलदार (संगायो), श्री जगदिश बारेवाड पुरवठा निरिक्षक, तसेच पोटेगाव मंडळाचे मंडळ अधिकारी श्री. लेनगुरे, तसेच मंडळातील सर्व तलाठी व कोटवार यांच्या सहकार्याने यशस्वीपणे राबविण्यात आला.