“राष्ट्रकुल स्पर्धा, 2022″ व ” जागतिक नेमबाजी स्पर्धा, 2022″ स्पर्धेतील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना मंजूर रोख पारितोषिकाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता”..

डॉ.जगदीश वेन्नम

  संपादक 

गडचिरोली,(जिमाका)दि.03:राज्यात क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व संवर्धन परिणामकारक करण्याच्या दृष्ठीने तसेच राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करुन पदक विजेते खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी क्रीडा विषयक तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, खेळाडूंच्या दर्जात सुधारणा, दर्जेदार पायाभूत सुविधा, खेळाडूंचा गौरव, क्रीडा प्रशिक्षकांना अद्यावत तंत्रज्ञानाचा ओळख या बाबी विचारात घेऊन क्रीडा धोरण 2012 तयार करण्यात आले आहे.

 महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012 अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी तसेच राज्याचे नाव उज्वल करुन पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना रोख बक्षीस देऊन गौरविण्याची योजना संचालनालयस्तावर कार्यान्वित असून त्या अंतर्गत दि. 28 जुलै ते 8 ऑगस्ट, 2022 या कालावधीत बर्मिगहॅम – इंग्लंड येथे संपन्न झालेल्या जागतिक क्रीडा स्पर्धेतील पदक प्राप्त 7 खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक तसेच कैरो – इजिप्त येथे संपन्न झालेल्या जागतिक नेमबाजी स्पर्धा, 2022 स्पर्धेतील पदक प्राप्त 4 खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या रोख पारितोषिक रक्कमेत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी वाढ करुन पुढील प्रमाणे पदक प्राप्त खेळाडूंना रोख पारितोषिकाची रक्कम जाहिर केली आहे.

राष्ट्रकुल स्पर्धा, 2022 क्रीडा स्पर्धेत संपादन केलेले पदक व रोख पारितोषिके रक्कम (रु. लाखात)

सुवर्ण पदक रौप्य पदक कांस्य पदक

20.00 12.50 30.00 07.30 निरंक निरंक

जागतिक नेमबाजी स्पर्धा, 2022 स्पर्धेत संपादन केलेले पदक व रोख पारितोषिके रक्कम (रु. लाखात)

सुवर्ण पदक रौप्य पदक कांस्य पदक

खेळाडू मार्गदर्शक खेळाडू मार्गदर्शक खेळाडू मार्गदर्शक

वैयक्तीक – 150.00 07.50 निरंक निरंक निरंक निरंक

सांघीक – 50.00 07.50 30.00 05.00 20.00 02.50

 पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली रोख पारितोषिकाची रक्कम सर्व संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण महोदयांनी मान्यता दिली असून मंजूर रोख पारितोषिकाची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही संचालनालयास्तावर प्राधान्याने सुरु आहे असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी प्रशांत दोंदल यांनी कळविले.