विशेष शिकवणी वर्ग योजनेसाठी संस्थेमार्फत अर्ज आमंत्रित.

डॉ.जगदीश वेन्नम

  संपादक

गडचिरोली,(जिमाका)दि.11: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली अंतर्गत गडचिरोली जिल्हयातील गडचिरोली, वडसा, कुरखेडा, आरमोरी, चामोर्शी, धानोरा व कोरची या सात तालुक्यात 24 शासकिय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सन 2021-22 या वर्षात केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प अंतर्गत आश्रमशाळेतील वर्ग 10 वी 12 वी (कला/विज्ञान) विशेष शिकवणी वर्ग आयोजित करणे हि योजना मंजुर आहे. सदर योजना 2022-23 मध्ये राबवायची असल्याने इच्छुक संस्थेनी प्रस्ताव प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली या कार्यालयास दिनांक 15 मे पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी डॉ. मैनक घोष, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली यांनी केलेले आहे.