कोरोना प्रोत्साहन भत्याकरीता अंगणवाडी महिलांचा आक्रोश रस्त्यावर- कॉ. दहीवडे

ऋषी सहारे

संपादक

गडचिरोली-

           कोरोना काळात ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी महिला तसेच आशा वर्कर कडून काम करवून घेण्याकरीता एक हजार रुपये प्रतिमा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची राज्य शासनाचे वतीने घोषीत करण्यात आले. त्या नुसार शासन vivas area असले तरी १९ महिणे काम करवून घेण्यात आले.

         मात्र केवळ एक महिण्याचे १००० रुपये देण्यात आले. या राज्य शासनाच्या फसवेगीरीच्या विरोधात गडचिरोली जिल्हा परीषदे समोर अंगणवाडी महिलांचा विशाल धरणा कार्यक्रम सिटूचे नेतृत्वात करण्यात आला. फसवेगीरी बंद करा, कोरोना प्रोत्साहन भत्ता मिळालाच पाहीजे, वेठबिगारीचा निषेध असो, केलेल्या कामा च मोबदला मीळालाच पाहीजे. आदी घोषणा देण्यात आल्या मार्गदर्शनपर भाषणात कॉ. अमोल मारकवार म्हणाले आश्वासन दयायचे आणी काम करवून घ्यायचे मोदवला देण्याची वेळ आली तर तोंडाला कुलूप लावायचे असा एक कलमी कार्यक्रम या शासनकर्त्याचा आहे.

         प्रा. दहीवडे म्हणाले तोड चालाकी करुन जनतेला किती काळ फसविणार याचा जाब विचारण्या करीता आम्ही येथे आलो आहोत कॉ. प्रमोद गोडघाटे यांचे नेतृत्वात शिष्टमंडळ मुख्यकार्यपालन अधिकारी यांना भेटले व मागण्याचे निवेदन सादर केले. कोरोना काळातील प्रोत्साहन भत्ता दया, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया नुसार अंगणवाडी महिलांना ग्रॅज्युटी लागू करा, सेवानिवृत्त अंगणवाडी महिलांना सेवानिवृत्तीचा लाभ दया, थकीत टि.ए. तथा डी.ए. तात्काळ दया. आदि मागण्यांचा समावेश होता.

           विठाबाई भट यांच्या आभारप्रदर्शनाने धरणा कार्यक्रम संपला. धरणा कार्यक्रम यशस्वी करण्या करीता सुशिला कार, रंजना चौकुंडे, विमल कमरो, शशिकला कोनडे, भागीरता दुधबावरे, सुमन तोकलवार, भारती रामटेके, विदया निवड यांनी विशेष परीश्रम घेतले.