ब्रेकिंग न्युज… तालुक्यातील मांगेली येथे दुहेरी हत्याकांड मध्ये पोलिसांनी एका आरोपीस केली अटक … — स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांना यश.. 

 

उमेश कांबळे ता प्रा भद्रावती :

 

         दिं 23/03/2023 रोजी फिर्यादी नामे मंगेष बाबुराव खारकर वय 42 वर्श, रा.मांगली यांनी रिपोर्ट

दिली की,दिनांक 22/03/2023 ते 23/03/2023 रोजीचे रात्रौ दरम्यान त्यांचे शेतातील जगन्नाथ बाबा मंदीरात

त्याचे वडील नामे बाबुराव संभाजी खारकर वय 80 वर्ष शेजारील शेतकरी (मृतक) नामे मधुकर लटारी

खुजे वय 65 वर्ष दोन्ही रा.मांगली हे मंदीराचे देखरेखी करीता झोपले असता कोणीतरी अज्ञात चोरांनी मंदीरात चोरी

करण्याच्या उद्देशाने हत्यारासह प्रवेश करुन नमुद मृतक ह्यांना हत्याराने त्यांचे डोक्यावर वार करुन जिवानिषी ठार

मारले व मंदीरातील दानपेटीचे कुलूप तोडुन दानपेटीतील नगदी रक्कम अंदाजे 2000/- चोरुन नेले व दानपेटी काही

अंतरावर फेकुन दिली. 

        अशा फिर्यादीचे रिपोर्ट वरुन पोस्टे भद्रावती येथे अपराध क्रमांक 140/2023 कलम 302,

458, 460, 380 भादंविचा गुन्हा नोंद करण्यात आलासदर गुन्हयाचा तपास पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर यांचे आदेशान्वये आयुश नोपानी, सहा.पोलीस

अधीक्षक तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी वरोरा यांचे कडे देण्यात आला.

         मौजा मांगली येथील मंदीरामध्ये झालेल्या क्रुर दुहेरी हत्याकांडामुळे आजुबाजुच्या परिसरातील लोकांमध्ये दहषत निर्माण होवु नये म्हणुन सदर

गुन्हयाचे गांर्भीय लक्षात घेवुन पोलीस अधीक्षक यांनी पोलीस स्टेशन तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेची वेगवेगळी 8 विषेश

तपास पथके तयार करुन सर्व दृश्टीकोणातुन तपास सुरु केला. त्याप्रमाणे स्थानिग गुन्हे षाखेचे पोनि श्री महेष

कोंडावार यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील अधिकारी व अंमलदार यांचे वेगवेगळे विषेश पथके हत्याकांडातील आरोपींचा

शोध घेणेकामी घटनास्थळ व आजुबाजुच्या परिसरात रवाना केले. 

       नमुद पथकाने गोपनिय माहिती व कौषल्यपुर्ण

तपास करुन एका आरोपीस ताब्यात घेवुन गुन्हयाबाबत विचारपुस केली असता त्याने त्याचे साथीदारासह मौजा

मांगली येथील जगन्नाथ बाबा मंदीरात दानपेटी मधील पैसे चोरी करण्यासाठी गेले असता, मंदीराचे दार उघडत

असतांना दाराच्या आवाजाने मंदीरात झालेले मृतक इसम हे जागे झाल्याने त्यांना चोरी करण्यास अडथळा निर्माण

होवु नये व त्याचे बिंग फुटू नये या उद्देषाने त्यांनी अत्यंत क्रुरतेने त्यांच्या हातात असलेल्या हत्याराने वर नमुद

मृतकांच्या डोक्यावर तसेच चेहऱ्यावर क्रुरपणे वार करुन जागीच जिवानिषी ठार मारले व मंदीरातील दानपेटी घेवुन

पसार झाल्याचे निश्पन्न झाल्याने त्यास अटक करण्यात आले.

       नमुद आरोपीस प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

भद्रावती यांचे न्यायालयात हजर केले असता,न्यायालयाने त्यास पाच दिवस पोलीस कोठडी रिमांड दिला असुन

गुन्ह्यातील इतर आरोपींचा शोध सुरु आहे.

      अशा प्रकारे अत्यंत संवेदनशील,गुंतागुतींच्या व क्लिश्ट स्वरुपाच्या गुन्ह्याचा बुध्दीचार्तुयाने कौषल्यपुर्ण

तपास करुन गुन्हा उघडकीस आणण्याची कार्यवाही रविंद्रसिंह संतोशसिंह परदेषी पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर, रिना

जनबंध अपर पोलीस अधीक्षक चंदूपर,आयुश नोपानी सहा.पोलीस अधिक्षक तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी

वरोरा, सुषिलकुमार नायक उपविभागीय पोलीस अधिकारी गडचांदुर, यांचे मार्गदर्षनात स्थानिक गुन्हे षाखेचे

पोलीस निरीक्षक महेष कोंडावार, पोनि विपीन इंगळे, पोस्टे भद्रावती,सपोनि जितेंद्र बोबडे, सुधीर वर्मा,

अजित देवरे,विषाल मुळे, पोउपनि विनोद भुरले,अतुल कावळे,अमोल कोल्हे,अमोल

तुळजेवार तसेच पोहवा संजय अतुकलवार, नितीन साळवे, प्रकाष बल्की, सुभाश गोहोकार, रजनीकांत पुठठेवार,

विजय नागपूरकर, अली मुजावर, अर्जुन मडावी, नापोषि संतोश येलपुलवार, प्रषांत लारोकर, छगन जांभुळे, पोषि

गोपाल अतकुलवार, नितीन रायपुरे, रविंद्र पंधरे, नरेष डाहुले, कुंदनसिंग बावरी, प्रांजल झिलपे, मिलींद जांभुळे,

सतिष बगमारे, अमोल सावे, वैभव पत्तीवार, दिनेष अराडे यांनी केली असुन पुढील तपास आयुश नोपानी,

उपविभागीय पोलीस अधिकारी वरोरा हे करीत आहेत.