Daily Archives: Jun 2, 2024

बियाणे व कृषि निविष्ठा खरेदी करतांना शेताऱ्यांनी काळजी घ्यावी, तालुका कृषि अधिकारी दिपक आहेर यांचे शेतकऱ्यांना आव्हान…

     सुधाकर दुधे सावली तालुका प्रतिनिधि               खरीप हंगाम 2024 ची लगबग सुरु झाली असून तालुक्यातील शेतकरी बियाणे खरेदीचे कामाला...

Democracy under the Indian Constitution wilted in just 75 years due to artificial drought before it could sprout.

          "Even if we (140 crore people) are soaked in material happiness today in the year 2024, it is only...

भारतीय संविधानातंर्गत लोकशाही अंकुर फुटण्या अगोदरच केवळ 75 वर्षात कृत्रिम दुष्काळामुळे कोमेजून गेली..

         "आज 2024 च्या काळात आम्ही (140 कोटी जनता) भौतिक सुखाने ओलेचिंब झालो असलो तरी हे केवळ उसने अवसान आहे.कारण आम्ही...
- Advertisment -
Google search engine

Most Read