Home नागपूर पेच नवेगाव खैरी डॅम मध्ये पाणी साठा ९४.६३% (३२४.८९एम एम क्युब) रात्री...

पेच नवेगाव खैरी डॅम मध्ये पाणी साठा ९४.६३% (३२४.८९एम एम क्युब) रात्री चार गेट उघळले नंतर दुपारी पुन्हा सहा गेट ,सध्ध्या १२बारा गेट ने ०,३|मिटर ने ३८०क्युमेक्स प्रति सेकेड चे गती ने पानी सोडले जात आहे दुपारी पुन्हा सहा गेट सह १६गेट पैकी १२गेट उघळेले केले उपविभागिय अभियंता नागदिवे यांची माहीती नदीकाठावरील गावांत तलाठी,गामसेवक सतर्क

162

 

कमलसिहं यादव
पारशिवनी तालुका प्रातिनिधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

 

पारशिवनी (ता प्र)तालुका तिल वरदान ठरणारे पेचप्रकल्प ओव्हरफ्लो असलेला पेच प्रकल्प नवेगाव खेरी ९५.६३% ,व तोतलडोहप्रकल्प ९४.,६७ टक्के भरला असून नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा काल। प्रशासनाच्यावIतीने देण्यात आला होता. प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात गत काही दिवसांपासून जोरदार पाऊसाची अतिवृबटी शुरू आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाच्या पाण्याचा विसर्ग धरणात येणे चालु आहे. प्रकल्पातील पाण्याची आवक दर तासानी वाढली तर (१०अगस्त)५.१५ वाजता पासुन नियंत्रणासाठी धरणाचे दोन दरवाजे(गेट) ०.३मिटरउघडप्यात आले होते, रात्रि पुन्हा दोन गेट उघकले होते त्य पानी चा विसगि वाढत असलयाने पुन्हा रात्री उशिरा चार गेट उघळले असल्याने १६गेट पैकी आठ गेट ०.३|मिटर उघयले होते आता दुपारी पुन्हा सहा गेट उघळल्ले असुन एकुण१६गेट सध्या १२गेट ने ०.३मिटर चालु असुन ३८० क्युसेक्स पाणी प्रति सेकंड ने बाहेर नदीत जात आहे असे उपविभागिय अभियंता नागादिवे साहबा ०दारे माहीतीनुसार १५अगस्त ला रात्रि चार गेट पुन्हा उघळले केले असुन १०अगस्त पासुन दोन गेट चालु होते आणी पाणी चा विसर्ग वाढत असताना आज पुन्हा रात्रि चार गेट आज रात्रि उघळले असुन टोटल १६ गेट मधुन आठगेट तुन ०.३मिटर ने २५३.१००प्राति सेकंs प्रमाणे पानी नादेपात्रात जात होते व आता बारा गेट ने ३८०क्युंमेक्स प्रति सेकंड ने बाहेर जात असुन तहासिलादार वरुण सहारे यानी नदी काठात असलेले गावाची ग्राम पंचायत ग्रामसेबक ,तलाठी सर्तक आहेत व
.पाण्याची आवक पाहून विसर्ग आली असुन सकाळी पर्यत दोन गेट उघडले व (१५अगस्त रात्री)पासुन .१६गेट पैकी १२गेट उघळले त्यातुन ३८०.क्युमेक्स पानी प्रति सेकंs ने पानी सोडले जात आहे पण मध्यप्रेशता शुरू असलेला पाउस तुन डॅम मध्ये फ्णी वाढत असलयानेआज दपार नंतर पुन्हा सहा गेट उघळयात आले माहीती पेच पाटबधारे विभागाचे उप विभागीये अभियंता श्री नागादिवे साहेब यानी दिली क्षेत्ररातिल उपविभागिय आभियंता नागदीवे साहेब,( पाटबंधारे पेंच ,उपविभागिय कार्यालय ,नागपुर) व पाराशिवनी चे तहसिलदार वरूण कुमार सहारे तालुका स्थळी संपुर्ण टिम सह हजर आहेत

Previous articleपांझरा नदी काठावरील नागरिकांना आवाहन
Next articleफिट इंडिया अंतर्गत फ्रीडम रन आयोजन