कन्हान लॅब टेकनिशियनच्या पतीसह टेकाडी खदान ६ कांद्री१असे ७ रूग्ण

कन्हान परिसर ७ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर एकुण १९५ रुग्ण. दुसरे शतका चे जवळ

 

कमलसिह यादव
पाराशिवनी तालुका प्रातिनिधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

कन्हान (ता प्र): – कोविड- १९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेदिवस वाढत असुन प्राथ मिक आरोग्य केंद्र कन्हान येथील लॅब टेकनिशियनचे पतीसह टेकाडी खदान नं६ चे ६ तर नागपुर तपासणीत कांद्री १ असे कन्हान परिसर ७ रूग्ण आढळुन आता पर्यंत कन्हान परिसर एकुण १९५ रूग्ण संख्या झाली आहे. दुसरे शतका चे जवळपास पोहचली
बुधवार दि.१२ आगस्ट २०२० पर्यंत कन्हान परिसर १८८ रूग्ण असुन आज गुरूवार (दि.१३) ला मुकबंधिर शाळा कांद्रीला ८० लोकांची रॅपेट तपासणी कर ण्यात आली. यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची लॅब टेकनिशियनचे पती १, टेकाडी कोळसा खदान नं ६ चे ५ व नागपुर तपासणीत कांद्रीचा १असे ७ कोरोना बाधित रूग्ण आढळले. यात कन्हान १०५, पिप री २७, कांद्री २८, टेकाडी कोख २१, बोरडा १, मेंहदी ८, गोंडेगाव खदान २ असे कन्हान परिसर एकुण १९५ रूग्ण संख्या झाली आहे. यातील आता पर्यंत कन्हान शहरात ४, कांद्री २ रूग्णाचा मुत्यु होऊन कन्हान परिसरात एकुण ६ रूग्णाचा मुत्यु झाला आहे.