पेच नवेगाव खैरी डॅम मध्ये पाणी साठा ९५.६३% (३२४.८९एम एम क्युब)आज सायंकाळी६वाजता पर्यत चा आकडा आज सहा गेट०.३मिटर उघडले उपविभागिय अभियंता नागदिवे यांची माहीती नदीकाठावरील गावांना शेतकरी,मच्छीमाराना सतर्कतेचा इशारा तहसिलदार यांचा इशारा

 

कमलसिहं यादव
पारशिवनी तालुका प्रातिनिधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

पारशिवनी (ता प्र)तालुका तिल मोठा प्रकल्प असलेला पेच प्रकल्प नवेगाव खेरी ९५.६३% ,व तोतलडोहप्रकल्प ९१.६७ टक्के भरला असून नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा काल। प्रशासनाच्यावIतीने देण्यात आला होता. प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात गत काही दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाच्या पाण्याचा विसर्ग धरणात येत आहे. प्रकल्पातील पाण्याची आवक दर तासानी वाढली तर आज (१०अगस्त)८.१५ वाजता नियंत्रणासाठी धरणाचे दोन दरवाजे(गेट) ०.३मिटरउघडप्यात आले होते, दुपारी पुन्हा दोन गेट उघकले गेले त्य पानी चा विसगि वाढत असलयाने पुन्हा सायकाळी ५.१५वाजता दोन गेट उघगले असल्याने १६गेट पैकी ६गेट ०.३|मिटर उघयले त्यात १९०.१०४ क्युमेक्स प्रमाणे जात आले असे उपविभागिय अभियंता नागादिवे साहबा ०दारे माहीती दल्ली कमोर ची पौरास्थिती प्रकल्प पूर नियंत्रण कक्षा नजर ठेऊन आहे सांगितले
.पाण्याची आवक पाहून विसर्ग आली असुन सकाळी पर्यत दोन गेट उघडले व आज (१०अगस्त)६.१५ पासुन .१६गेट पैकी ६गेट उघळले आहे आता पर्यत १९०.१०४ क्युमेक्स फ्णी बाहेर सोडले गेले अशी माहीती उपविभागिय आभियंता नागदीवे साहेब,( पाटबंधारे पेंच ,उपविभागिय कार्यालय ,नागपुर) व पाराशिवनी चे तहसिलदार वरूण कुमार सहारे कडुन माहीती नुसार नजर व्ठेऊन आहे