हिवताप व डेंग्यू आजारावर उपाययोजना प्रभावीपणे राबवावी

54

 

 

पाराशिवनी(जि प्र):-कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतून जनता सावरत असताना आता डेंग्यूच्या रुग्णांची वाढ झालेली आहे. शहरात डेंग्यूच्या रुग्णांत मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत असल्याने पाराशिवनी तालुक्या तिल व गावातील,व क्न्हान व पाराशिवनी शहरातील नागरिक तसेच छोट्या मुलांना आरोग्यास धोका होण्याची चित्र आहे. याकरिता गावात व शहरात फॉगिंग मशिन फिरवणे तसेच फवारणी करणे अतिआवश्यक आहे. डेंग्यू रुग्णांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी ग्राम पंचायत व नगरपरिषद नगर पंचायत प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना रबवावी, अशी मागणी पाराशिवनी तालुकातिल नागरिक नागरीक करित आहे.

सध्या पावसाळा सुरु असल्यामुळे व सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे कन्हान,पाराशिवनी शहरात, व तालुक्या च ग्राम पंचायत श्रेत्रात डासाच्या वाढीकरीता पोषक वातावरण असून किटकजन्य आजारामध्ये वाढ होत आहे. किटकजन्य आजाराच्या साथीचा उद्रेक प्रभावी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून निश्‍चित टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे हिवताप व डेंग्यू आजरावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवा, अशा सूचना संबंधित अधिकारी यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या.
तालुकायातील सद्यस्थितीत हिवताप व डेंग्यु दुषित रुग्ण आढळून आले आहे. त्यामुळे पूर्व तयारी म्हणून करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणात अति जोखमीचे भाग लक्षात घेऊन त्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
डेंग्यू डासाच्या अळीची उत्पत्ती घरगुती पाण्याच्या भांडयात होत असल्यामुळे आठवडयातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा. त्याकरीता जनतेने वापरावयाची पाण्याची भांडी कोरडी करुन त्यात पाणी भरावे. पाणी साठे झाकून ठेवण्याबाबत किंवा कपड्याने झाकण्याबाबत लोकांना सुचना द्याव्यात. नगर परिषद, नगर पंचायत,ग्राम पंचायत श्रेत्रामध्ये उपलब्ध कर्मचायांमार्फत शहरातील नाल्यामध्ये अळीनाशक फवारणी तसेच एडिस डास आढळलेल्या दुषित पाणी साठयांमध्ये (पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त) टेमिफॉस अळीनाशक टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
तालुक्या तिल सर्व कन्हान नगर परीषद, पाराशिवनी नगर पंचायत व पंचायत समिती अर्न्तगत सर्व , ग्राम पंचायतीनी आपल्याकडील तात्पुरते व कायमस्वरुपी डासोत्पत्ती स्थानांची विल्हेवाट लावणे अत्यावश्यक आहे. तसेच धुरफवारणी यंत्र अद्यावत ठेवणे, धुरफवारणीसाठी आवश्यक असलेला औषधीसाठा उपलब्ध ठेवणे, डेंग्यु व चिकुणगुनिया या आजाराच्या प्रादुर्भावामध्ये प्रौढ डासांचा प्रतिबंध करण्याकरीता धुर फवारणी हे प्रभावी माध्यम आहे. याकरीता पायरेथ्रम 2 टक्के एक्सट्रॅक्ट किटकनाशक औषध १ लिटर डिझेल मध्ये ५0 मिली म्हणजेच ४ लिटर डिझेलमध्ये २00 मिली पायरेथ्रम २ टक्के एक्सट्रॅक्ट या किटकनाशकाचा वापर करण्यात यावा. किटकनाशक धुरफवारणीची पहिली फेरी ताप उद्रेकग्रस्त गावात, वार्डात किटकशास्त्रीय सर्वेक्षणानंतर त्वरीत घेण्यात यावी. डेंग्यु, चिकुणगुनिया या उद्रेकाकरिता धुरफवारणी फक्त घरात (इनडोअर) करावी, रस्त्यावर धुरफवारणी करु नये. किटकनाशक धुरफवारणीची दुसरी फेरी, पहिल्या फेरीनंतर ८ ते १0 दिवसाच्या अंतराने घ्यावी, धुरफवारणी सकाळी ६ ते ८ व सायकांळी 5 ते ७ या कालावधीत करावी. त्याचप्रमाणे धुरफवारणीचे पर्यवेक्षण करावे.
सर्वसाधारण जनतेत किटकजन्य आजाराबाबतची माहिती, रोगांचा प्रसार, रोगप्रतिबंध व विशेष करून मृत्यु टाळण्यासाठी रुग्णाना सरकारी, ग्रामीण, उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयात त्वरीत दाखल करण्याचे महत्व याबाबतची जनजागृती करण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग घेऊन परीसर स्वच्छता व इतर कार्यवाही करण्यात यावी. याकरिता आपल्या स्तरावरील पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये ठराव घेऊन कटाक्षाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. प्रत्येक गावातील, वाडार्तील नाल्या वाहत्या करणे, खड्डे बुजविणे व साचलेल्या पाण्यात अळीनाशक किंवा क्रुड ऑईलची फवारणी करणे, शहरातील अस्वच्छ असलेल्या वार्डात स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. गावातील, शहरातील निरोपयोगी विहिरी डासोत्पत्ती स्थानात डासअळी भक्षक गप्पी मासे सोडणे. तसेच उकीरडे व शेणाचे ढीगारे लोकवस्तीपासून दूरवर हलविण्यात यावे..