लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेवून चढ्या भावाने विदेशी मद्याची बेकायदेशीर विक्री करणारा गजाआड.. १५ हजारांचा विदेशी मद्यसाठा जप्त..

0
172

 

प्रतिनिधी : प्रसाद गांधी.

खेड : दिनांक १५/०६/२०२१ रोजी पोकों/ राहुल कोरे, नेमणुक खेड पोलीस ठाणे यांना त्यांचे गुप्त बातमीदाराकडुन विश्वसनीय माहीती मिळाली की, मौजे सुसेरी नं. २, ता.खेड जि. रत्नागिरी येथील राहणारे तुषार तानाजी बावकर हे सध्या कोविड-१९ च्या अनुषंगाने लॉकडाऊन सुरु असल्याचा फायदा घेवुन आपले घराचे पाठीमागे मोकळ्या जागेत गैरकायदा बिगरपरवाना देशी-विदेशी बनावटीच्या कंपनीच्या दारुच्या बाटल्या आपले कब्जात बाळगुन चढ्या भावाने ग्राहकांना बेकायदेशीर रित्या विक्री करत आहे.
सदर बाबतची माहीती मिळताच त्याबाबत मा.वरिष्ठांना अवगत करुन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथक प्रमुख सपोनि /सुजित गडदे, पोशि/संकेत गुरव, पोशि/ अजय कडु, मपोशि/किरण चव्हाण यांच्या पथकाने दिनांक- १५/०६/२०२१ रोजी दुपारी ०२.०० वा. चे सुमारास
तुषार तानाजी बावकर वय ४१ वर्षे, मौजे सुसेरी नं. २ ता.खेड जि. रत्नागिरी याचे घर परिसरात
धाड टाकुन १५,०००/- रुपये किंमतीचा विदेशी दारुसाठा गैरकायदा बिगरपरवाना लोकांना चढ्याभावाने विक्री करणेसाठी आपले ताबे कब्जात बाळगलेल्या स्थितीत रंगेहाथ पकडुन त्याचे विरुध्द खेड पोलीस ठाणे गुन्हा रजि. नंबर-२६९/२०२१ महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा कलम ६५ (ई) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला गुन्ह्यातील आरोपीत याला अटक करण्यात आले आहे. सदर गुन्ह्याचा अधिक तपास खेड पोलीस करीत आहेत.
सदरची कारवाई मा. पोलीस अधिक्षक श्री. मोहीतकुमार गर्ग सो, मा.अपर पोलीस अधिक्षक श्रीमती देसाई मॅडम, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. काशीद सो, मा. पोनि श्रीमती निशा जाधव मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेड पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाचे अधिकारी अंमलदार यांनी पार
पाडली.

*दखल न्यूज भारत*