कन्हान परिसरात नविन०५ रूग्णाची भर, कन्हान ०३,कामठी १ व साटक १ असे दोन रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर ९११. डॉः योगेश चोधरी,प्राथामिक आरोग्य केन्द्र ,कन्हान यांची माहीती

0
64

 

कमलसिह यादव
पाराशिवनी तालुका प्रतिनिधि

*कन्हान*(ता प्र) : – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होत प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबधिर शा ळा कांद्री ला (दि.१६) ला रॅपेट ५ व स्वॅब १२ अश्या १७ चाचणी घेतल्या यात कन्हान ०३ कामठी चा ०१व साटक आरोग्य केंद्राच्या तपासणीत साटक चा ०१ असे दोन रूग्ण पॉझीटिव्ह आढळुन कन्हान परिसर एकुण ९११ रूग्ण संख्या झाली आहे.
मंगळवार दि.१५ डिसेंबर २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ९११ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबधिर शाळा बोरडा रोड कांद्री येथे बुधवार (दि.१६) डिसेंबर ला स्वॅब १२, रॅपेट ५ अश्या १७ चाचण्या घेण्यात आल्या. यात स्वँब तपासणीत ०३, रॅपेट ५ चाचणीत कामठी चा ०१ रूग्ण तर साटक प्राथमिक आरोग्य केंद्रा च्या तपासणीत साटक चा ०१ रूग्ण असे ०५ रूग्ण पॉझीटिव्ह आढळुन कन्हान परिसर एकुण ९११ कोरोना बाधिताची संख्या झाली आहे. आता पर्यत कन्हान (४४८) कांद्री (१८६) टेकाडी को ख (८२) बोरडा (१) मेंहदी (८) गोंडेगाव खदान (१६) खंडाळा (घ) (७) निलज (१०) जुनिकामठी (१४) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा (५) असे कन्हान ७७९ व साटक (८) केरडी (१) आमडी (२२) डुमरी (१२) वराडा (२०) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पटगोवारी (१) निमखेडा (१) घाटरोहणा (६) चांपा (१) असे साटक केंद्र ७८, नागपुर (२७) येरखेडा (३) कामठी (११) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी (१) लापका (१) करंभाड (१) खंडाळा (डुमरी)(६) हिंगणघाट (१) असे कन्हान परि सर एकुण ९११ रूग्ण संख्या झाली आहे. यातील ८७३ रूग्ण बरे झाले. तर सध्या १८ बाधित रूग्ण असुन मृतका मध्ये कन्हान येथुन (९), कांद्री (७) ,वराडा (१), टेकाडी (१) ,निलज (१), गहुहिवरा (१) असे कन्हान परिसरात एकुण २० रूग्णाची मुत्युची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – १६/१२/२०२०

जुने एकुण – ९०९
नवीन – ०५
एकुण – ९११
मुत्यु – २०
बरे झाले – ८७३
बाधित रूग्ण – १८