प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा तालुक्यातील शेतकरी बांधवानी लाभ घ्यावा. डॉः एं टीं गच्चे यांचे आ०हान ( तालुका कृर्षी अधिकारी)

138

कमलासिहं यादव
पारशिवनी तालुका प्रीतीनिधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

पारशिवनी (ता प्र)-पराशिवनी तालुक्यामध्ये खरीप हंगामात सोयाबिन,कापुस, तुर ,धान हे मुख्य पीक असून जास्तीतजास्त शेतकरी कापुस व धानाची शेती करतात.सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारचे विशेष प्रयत्नाने प्रधान मंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली असून त्या योजने अंतर्गत सोयाबिन,कापुस , धान,तुर पीक ही समाविष्ट करण्यात आले त्यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती,कीड,व आकल्पित प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा सरंक्षण देणे,नुकसानीच्या अत्यंत कठिण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक धैर्य अबाधित ठेवणे हा मुख्य उद्देश असून या योजनेचा जास्तीत जास्त कर्जदार व बिगर कर्जदार गटातील शेतकरी बांधवानि लाभ घ्यावा असे आव्हान तालुक्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पाराशिवनी तालुका कृर्षी अधिकारी डॉ एं. टी.गच्चा यांनी आव्हान केले या प्रसंगी मंडळ कृषी अधिकारी ,सहायक कृर्षी अधिकारी,कृषी सहायक व शेतकरी उपस्थित होते. या योजनेत लाभ घेण्यासाठी सर्व शेतकरी कृषी आधेकारी, मंडळ अधिकारी,कृषी सहायका ची मदत घेऊन 31 जुलै पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने जवळ चे आपले सरकार सेवा योजना,किंवा किसान पोर्टल किंवा बैकेत येथे जाउन सादर करणे आवश्यक आहे