कन्हान परिसरात एकच परिवारा तील तीन रूग्णाची भर, रॅपेट, २३ रँपेट चाचणीत ३ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर ८९६.

कमलसिह यादव
पाराशीवनी तालुका प्रातिनिधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

कन्हान (ता प्र): – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होत प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबधिर शा ळा कांद्री ला (दि.३) ला स्वॅब २३,रॅपेट २३ अश्या ४६ चाचणी घेण्यात येऊन रॅपेट २३ चाचणीत कन्हानचे ३ रूग्ण आढळल्याने कन्हान परिसर एकुण ८९६ रूग्ण संख्या झाली आहे.
बुधवार दि.२ डिसेंबर २०२० पर्यंत कन्हान परि सर ८९३ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबधिर शाळा बोरडा रोड कांद्री येथे गुरूवार (दि.३) डिसेंबर ला स्वॅब २३, रॅपेट २३ अश्या ४६ चाच णी घेण्यात आल्या यातील रॅपेट २३ चाचणीत कन्हान चे ३ रूग्ण पॉझीटिव्ह आढल्याने कन्हान परिसर एकुण ८९६ कोरोना बाधिताची संख्या झाली आहे. आता पर्यत कन्हान (३९८) पिपरी (४१) कांद्री (१८६) टेकाडी कोख (८१) बोरडा (१) मेंहदी (८) गोंडेगाव खदान (१६) खंडाळा (घ) (७) निलज (१०) जुनिकाम ठी (१४ ) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा (५) असे कन्हान ७६९ व साटक (६) केरडी (१) आमडी (२१) डुमरी (१२) वराडा (२०) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पटगोवारी (१) निमखेडा (१) घाटरोहणा (६) चांपा (१ ) असे साटक केंद्र ७५, नागपुर (२६) येरखेडा (३) का मठी (१०) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी (१) लापका (१) करंभाड (१) खंडाळा (डुमरी) (६) हिंगणघाट (१) असे कन्हान परिसर एकुण ८९६ रूग्ण संख्या झाली आहे. यातील ८५८ रूग्ण बरे झाले.तर सध्या १८ बाधित रूग्ण असुन कन्हान (९) कांद्री (७) वराडा (१) टेकाडी (१) निलज (१) गहुहिवरा (१) असे कन्हान परिसरात एकुण २० रूग्णाची मुत्युची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – ०३/१२/२०२०

जुने एकुण – ८९३
नवीन – ०३
एकुण – ८९६
मुत्यु – २०
बरे झाले – ८५८
बाधित रूग्ण – १८