कन्हान परिसरात चार रूग्णाची भर ,रॅपेट १८ चाचणीत २ व स्वॅब १४ चाचणीचे २ असे ४ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर ८९३. वैद्यकिय . आधिकारी डॉः योगेश चौधरी यांची माहीती

83

 

कमलासिह यादव
पाराशेवनी तालुका प्रतिनिधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

कन्हान(ता प्र) : – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होत प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबधिर शा ळा कांद्री ला (दि.२) ला स्वॅब १८,रॅपेट १८ अश्या ३६ चाचणी घेण्यात येऊन रॅपेट १८ चाचणीत २ व (दि.१) च्या स्वॅब १४ चाचणीत २ असे कन्हान २, टेकाडी १ व डुमरी १ असे चार रूग्ण आढळल्याने कन्हान परिसर एकुण ८९३ रूग्ण संख्या झाली आहे.
मंगळवार दि.१ डिसेंबर २०२० पर्यंत कन्हान परि सर ८८९ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबधिर शाळा बोरडा रोड कांद्री येथे बुधवार (दि.२) डिसेंबर ला स्वॅब १८, रॅपेट १८ अश्या ३६ चाच णी घेण्यात आल्या यातील रॅपेट १८ चाचणीत कन्हान १ , टेकाडी १ असे २ व (दि.१) च्या स्वॅब १४ चाचणीत कन्हान १ व डुमरी १ असे एकुण चार रूग्ण पॉझीटि व्ह आढल्याने कन्हान परिसर एकुण ८९३ कोरोना बाधिताची संख्या झाली आहे. आता पर्यत कन्हान (३९५) पिपरी (४१) कांद्री (१८६) टेकाडी कोख (८१) बोरडा (१) मेंहदी (८) गोंडेगाव खदान (१६) खंडाळा (घ) (७) निलज (१०) जुनिकामठी (१४ ) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा (५) असे कन्हान ७६६ व साटक (६) केरडी (१) आमडी (२१) डुमरी (१२) वराडा (२०) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पटगोवारी (१) निमखेडा (१) घाटरोहणा (६) चांपा (१)असे साटक केंद्र ७५, नागपुर (२६) येरखेडा (३) कामठी (१०) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी (१) लापका (१) करंभाड (१) खंडाळा (डुमरी) (६) हिंगणघाट (१) असे कन्हान परिसर एकुण ८९३ रूग्ण संख्या झाली आहे. यातील ८५३ रूग्ण बरे झाले.तर सध्या २० बाधित रूग्ण असुन कन्हान (९) कांद्री (७) वराडा (१) टेकाडी (१) निलज (१) गहुहिवरा (१) असे कन्हान परिसरात एकुण २० रूग्णाची मुत्युची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – ०२/१२/२०२०

जुने एकुण – ८८९
नवीन – ०४
एकुण – ८९३
मुत्यु – २०
बरे झाले – ८५३
बाधित रूग्ण – २०